Rastgele Erkek İsim Önerisi

Erkek Çocuk Adı Önerisi Anlamı
Ebecen

Akıllı çocuk.

Rastgele Kız İsim Önerisi

Kız Çocuk Adı Önerisi Anlamı
Umay

1. Eski Türklerde, Orhun yazıtlarında geçen ve Türklerin daha islamiyete geçmeden önceki zamanlarında, çocukları ve hayvanları koruduğuna inanılan Tanrıça.
2. Türk mitolojisinde doğum ve bereketin sembolü olan en önemli tanrıça. Omay, Imay, Ubay, Humay olarak da anılır.
3. Devlet kuşu
(İsim olarak kullanılmaz.)